is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leven en de werken van Gerrit Dou beschouwd in verband met het schildersleven van zijn tijd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

43. Kluizenaar.

P. 22JX 17i- Verk. w- Lormier, H. 4 Juli 1763 aan Rongé ƒ 130 Sm. 17.

44. Kluizenaar

knielend voor een altaar, waarop een groot boek, «met aerdige bijwercken». Collectie Diego Duarte 1682 110. 87. Getaxeerd op ƒ 500 Vgl. Oude Tgd 1870 bl. 400.

45. St. Hieronymus,

een klein stukje,

kocht Condé in 1678 voor 300 livrcs van Briard. Vgl. Revue de 1'Art VII 1900 bl. 220.

46. Biddende oude man.

Rembrandt's vader, n. 1. gewend, van ter zijde gezien tot de knieën zichtbaar, met een kalotje op het hoofd, rozekrans in de handen en boek op den schoot.

P. 27X26. Verk. Breuken-Beehade, Keulen 1 April 1886. Reprod in den catalogus.

4ï. Petrus in de gevangenis.

Een oude man~ met grijzen baard knielt in gebed. Zijn mantel en de sleutels liggen op een hoop stroo naast hem.

53 X 40$. In 1842 in de coll van den hertog v. Bronswijk, volgens Sm. S. 56.

48* Astronoom. Schwerin 3-29.

Hij is juist uit zijn armstoel opgestaan en draait nu, nauwkeurig lettend op het gezochte punt, met de 1. hand een groote hemelglobe, die voor hem op tafel staat. Het tafelkleed is donkergroen. In de r. hand, die op een opengeslagen foliant rust, houdt hij een geopenden passer. Hij is n. r. gewend en tot aan de knieën zichtbaar, gekleed in een langen donkervioletten mantel en met bont bezette muts, en diaagt eene bril op den neus. Naast de globe een inktkoker, pen, kaart, zandlooper, boek enz. A.an den muur een boekenrek en een groote kaart. In don hoek een klok met gewichten, die op half elf staat.

P. 57$X67. Bode plaatst het stuk ongeveer 1650

49.* Astronoom. T u r ij n , Pinacoteoa R e a 1 o 435.

Hij heeft een witten baard en draagt een muts, een met bont bezetten mantel en een keten. In de r. hand die op een hemelglobe rust, houdt hij een passer. Borstbeeld n. r. gewend.

P. 16X12. IÏ'Azeglio sc.; R Granara sc. in „I Capo-Lavori della Regia Pinacoteca di Torino" Boutrois sc. in de „Gal. Napoléon". Coll. Eugenius van Savoye. Vgl. Vesme.

50. Astronoom.

Hij zit in een kamer bij een tafel met een bont tafelkleed, waarop een globe staat. Voorts een rood gordijn.

P. 39 X»4 Verk. A. 8 Mei 1769 ƒ 200 Verk. Castell 21 Juli 1824, Hamburg.

51. Astronoom.

Hij zit, in een monnikspij gekleed, aan een met boeken en kaarten bedekte tafel en is bezig, een horoscoop uit te werken.

Gem. G. Dou op den rand van de tafel. P. 39X^2 Verk. Jacubi-Keutzer Frankfurt a. M 8 Mei 1896.