is toegevoegd aan je favorieten.

Het leven en de werken van Gerrit Dou beschouwd in verband met het schildersleven van zijn tijd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oorkonde, waaraan een rood zegel met een ridder er op. Halffiguur. Gem G. Don 16G4, op de oorkonde P. 27X^2. Oude collectie. Sm. 106, s. 63.

82.? Oude man. Praag. Verzameling Nostitz.

Het is Rembrandt's vader, die, van ter zijde gezien, n. 1. gewend aan een tafel met een blauw tafelkleed zit, bezig zijn pijp aan te steken aan een test met vuur. Op de tafel een kan, viool en globe. Op den voorgrond een boek, kalebas en mand. Achter 1. een boekerij, r. een schoorsteenmantel.

P. 48$Volgens Dr. v. Frimmel een copie. Dr. Bredius houdt het voor een J. van Spreeuwen. Mijns inziens is het een door Dou omstreeks 1630—35 geschilderd stuk, dat hoogst interessant is.

83.* Studeut in zUii kamer. Weenen. vorst Georg Czartorvski. In een eenvoudig, laag vertrek, met planken vloer en steenen muren,

zit 1. aan een naar binnen geopend luik, waarin een vogelkooi hangt, een jonge man, blijkbaar Dou zelf, bezig zijn pijp aan een test met vuur, die hij in de 1. hand houdt, aan te steken. Hij hoeft een baret op en een met bont bezetten mantel aan. Vóór hem een tafel, met een tot den vloer neerhangend tafelkleed, waarop een open boek, globe, viool enz. Achter de tafel een boekerij, daarnaast r. een zuil, waarvóór een stoel staat. Op den grond een kan, twee boeken en een glas wijn.

P. 26X34. Reproductie in „Kunst- en Kunsthandwerk" Jlirg. 1 339. Vgl. Kunstchronik 9 Mei 1889 bi. 482, Misschien verk. Amst. 6 Maart 1708 „een studioos in zijn kamer tabak rokende". Vroeg stuk.

84. Oude man

met langen baard, die bij het vuur zit en zich do handen warmt, zag Sandrart tusschen 1637 en 1641 bij Spiering in den llaag. .Sandrart 11 321.

85. Ilan met een glas wijn in <le hand.

Was 1665 te Leiden in het Kabinet de Bye, no 26 van het contract. Zie hierboven Bijlage IV.

86.* l»e Kwakzalver. Miinohen 394.

Hij staat vóór een huis op een stellage en prijst den omstanders zijn geneesmiddelen aan. De omstanders zijn een boer met een haas op den rug, een vrouw met een mand, een koekebakster, die haar kind verschoont en een groenteboer, die met zijn kruiwagen voorbij komt. De schilder, met palet en penseelen in de hand, leunt uit zijn raam en kijkt naar het tooneel. Op den achtergrond de Blauwpoort te Leiden, links daarvan de molen «de Valk».

Gem. r. beneden op een randsteen: GDou 1652; op het patent: GDou ..16 (bjjna onleesbaar), en op een vyzel: GDou. — P. 111 X84.C. E. C Hess sc.; Seb. Langer sc. ; W. French sc.; J. Wölffle lith. Phot Hanfstiingl en Bruckinann. Zincogr. in „Klassischer Bilderschatz IX 71". Reprod. in P. L. Muller'» „Onze Gouden Eeuw" III 426 er in Frimmel s „Gemiildekunde" bl. 56—57. — Uit de Diisseldorfer gallery afkomstig.

80 a. Hetzelfde onderwerp, misschien een hex-haling of oopie, was op de verk. Thevenin, Parijs 1851 fr 58000.

87.* De tandarts. Dresden 1700.

In een met een rood gordijn versierd boogvenster staat een oude tandarts met een roode pelsmuts op, terwijl hij zjjn linker band op het hoofd van een jongen legt, die naast hem staat. In de rechter hand houdt hij