is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leven en de werken van Gerrit Dou beschouwd in verband met het schildersleven van zijn tijd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oogen aankijkt. Achter de zieke een meisje, dat haar een lepel medicijn toedient, en angstig naar het weenende meisje ziet. Reohts naast de zieke staat n. links gewend de dokter met een baret op het hoofd. Hij houdt in de r. hand een glazen kolf waarin een vloeistof, die hij aandachtig tegen het licht bekijkt. Boven midden in het vertrek een ballustrade. Hechts naast het raam een klok en een schoorsteenmantel. Op den achtergrond links een ledikant. Rechts van den dokter een ledige armstoel. Op den voorgr. rechts een koelvat met een flesch, links een lessenaar met een bijbel. Midden aan de zoldering hangt een zesarmige kandelaber. Vóór het geheel hangt aan een roede een zwaar tapijt, naar rechts opgenomen.

Gem. op de snede van den bijbel: „1663 GDou out 65 Jaer". — P. 83X07. Boven rond.

Het bevond zich eertijds in een ebbenhouten kastje, waarop van buiten geschilderd was de lampetkan, hieronder (no. 363, beschreven.

Phot. Braun. lleprod. iu Woltmann en Woermann IV, in Wurzbach, Gesch. der Holl. Malerei i in A Schulz, Kunst und K. Gesch. II — Houtsnede in Dolime II (fragment) en in Ch. Blanc's llist. des Peintres. Zincogr. in „Le I.ouvre" (Panorama). Heliogravure in „Gruyer, Voyage autour du Salon carré". Claessens sc.; losseyeux sc. in Musée Napoléon VI 267. Ch. Gérard se. in „1'Art".

Cabinet de Bye Leiden 1665 no. 1. (zie boven lloofdst. II en Bijlage IV). De keurv. van den Palts (Karei 1'ilips'j kocht liet voor ƒ 30.000 Deze gaf het ten geschenke aan Eugenius van Savoye, zoodat het te Weanen in het Belvedère kwam. Na Eugenius' dood (1736) naar Turijn bij Eug 's familie, la 1799 gaf Karei Emanuel IV het ten geschenke aan generaal Clausel, die het aan de Fralische natie ten geschenke gaf. Sedert in het Louvre. Nieuwe Algem. Konst en L Bode XI (1799) p. 95». - Vgl. over het stuk boven bl. 72 vlgg. Erimmel, Gal. Studiën II Lief. 1892 s. 278, en de daar geciteerde literatuur. — Sm. 95

92* l>€ Dokter. Petersburg 003.

Door een open boogvenster ziet men in een kamer. Een oude dokter in bruin gewaad met grooten grijzen mantel met een boord van violet fluweel, en mot een groen en rood baret op het lioold, staat naar 1. gewend bij het raam en onderzoekt den inhoud van een glas, dat een oude vrouw hem gebracht heeft, Deze is gekleed in zwarten rok en geel jak, blauwe schort en witte muts. Ze staat met de handen gekruist en heeft aan den 1. arm een mand. Vóór den dokter op het raamkozijn zijn patent met zegel, een tinnen bekken, koperen vijzel, globe, open folioboek, kandelaar en fiool. In het vertrek vóór den dokter een lessenaar met blauw leer overtrokken, waarop een schedel en boeken. Daarachter bij een open raam een kleinere tafel met een flesch. Voorts een marmeren schoorsteenmantel en boven een balustrade. Een amortje van pleister hangt aan den zolder. De vensterboog is gedeeltelijk met een n. r. opgenomen gordijn bedekt.

Gem. G. Dou op het patent. - P. 00X« P»>ot. Braun; B. A. Duncker sc. omgekeerd in coll. Choiseul. Gekocht uit de coll. Choiseul 1772 voor fr. 19.153. — Sm. 06, ». 45.

Copie te Augers (uit de coll. Eveillard de Livois).

92 a. Herhaling te Londen b ij A. 1'. H e y w o o d L o n s d a 1 e.

Verk. Valkenburg R. 11 Apr. 1731 ƒ1130. Verk. Hart Davis 1814 225 gs. Coll. Miles, Lciglicourt. — Waagen 111 184. — Sm. 88, 8, 56 aanm.

93.* I»e iloktcr. We enen, 1377.

Een jong dokter, » n. 1. gewend, bekijkt aan een boogvenster den