is toegevoegd aan je favorieten.

Het leven en de werken van Gerrit Dou beschouwd in verband met het schildersleven van zijn tijd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mond, leunende op den linker elleboog. Hij heeft in een boek gelezen, dat op de vensterbank ligt, en kijkt even van de lectuur op. Vóór het venster is een blauw gordijn weggeschoven, dat rechts er van hangt aan een koperen roede. Op den achtergrond een inan en een vrouw, benevens een schildersezel, waarboven een parasol.

Gem. op een papier ouder de vensterbank : G. Dou. — P. 47 XS5a. Phot. Braun. Pliot. Hfinfst. Photogravure in Bredius' Meistcrwerke. Typogravure in Lafenestre, la Pcilit en Europe (La Hollande). Zincographie in Klass. Bildei'schatz VIII 41. A. Schouman se. omgekeerd. C. L. Dake se.; J. A. Baland se — \Va3 1752 in de coll. Ilendr. v. Slingelandt, den Haag. 1831 bg boedelscheiding aan Diederica Catli. ». Slingelandt. Misschien op de verk. Ilendr. Reydeu A. 1827. Coll. Dan. Hooft, waaruit O. de Kat het 2:S Oct. 1860 kocht. Legaat Dapper 1870. Vgl. O. H. X 235. — Moes 12, 18, 15. Sm. 9.

105* Zelfportret. Londen 102.

Borstbeeld n. 1. gewend, den toeschouwer aankijkend. Hij heeft een baret op het golvende haar en houdt oen pijp in de 1. hand.

Gem. G. Dou f, ter schouderhoogte rechts. P. 19.1 X !4i Ovaal. Misschien verk. Loquet A. 1783. Verk. C. Putman A 17 Aug. 1808 ƒ 180 aan lloos. Verk. Paignon Dljonval 1'args 1821 aan Emmerson. Verk. J. llarnian 1844. Legaat Wyiin Ellis 1876. Reprod. vóór in dit boeken in Poynter's „National Gallery". Moes 14. Sm. 98, s. 57.

105 a. Zelfportret

in vroolijke houding, met een pijp in de hand.

P. 21X16- Verk- Brentano 13 yej 1S22 A. Verk. A. 20 Nov. 1826. Misschien hetzelfde als 105.

100.* Zelfportret. Londen, Bridge water house 124.

Borstbeeld, 4 11. r. gewend, den beschouwer aankijkend. Hij is ongeveer '22 jaar oud en heeft een kleine snor en puntbaardje, llij is gekleed in grijze muts met roode hoeken, een donkergrijze jas en witten halskraag.

Gem. G. Dou. P. 17^X <le Frey sc ; Smitli lith. omgekeerd vóór SmitU' Catalogue

Raisonné. Verk. den Haag 1819. Later eigendom van W. Smith, die het aan Lord Levison Gower verkocht, waar het in 1829 was. Moes 27. Sm. 97.

IOJ. Zelfportret, rookend.

Verk. coll. Neveu, Keulen 17 Maart 1879. Coll. Ed. Down te Karnerijk — Moes 16.

108.* Zelfportret. Parijs 2350.

Hij staat in een vensteropening, bijna van voren gezien, met een blauwe toque op, gekleed in een bonten mantel. In de 1. hand houdt hij palet en penseelen. Zijn rechter arm rust op de vensterbank. Op den voorgrond twee flesschen, op den aohtergrend oen schildersezel.

Gem. 1. op liet kozgn: GDou. — P. 29 X 21. Boven rond. Het is rondom vergroot en slecht bijgeschilderd. Pendant vBn 233. Oortman sc. Pannier sc. — Misschien op de verk Graaf de 1'raula, Brussel 21 Juli 1738. Moes 7. Sn. 51.

100. Zelfportret.

Hjj staat achter een open boogvenster, met den 1. elleboog op de vensterbank leunende. In de 1. hand houdt hij palet en penseelen.

Gem op een papier aan de vensterbank: „GDou Leyden 1652 Aetatis 89." Verk. v. Bülow Kopenh. 1826. Misschien later verk. J Hickmann Londen 1847. — Granb. Coll priv. 1 276. — Moes 5.