is toegevoegd aan je favorieten.

Het leven en de werken van Gerrit Dou beschouwd in verband met het schildersleven van zijn tijd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

228 I». Uruivrnplukstfr.

«Meisje in venster met open raam, en een bos druiven in de hand.' Behoort bij 867 en was in 1665 in het Kahinet de Bye te Leiden no. 19. Vgl. Bijlage IV. Hoogstwaarschijnlijk identiek met 227 of 228.

229.* I»e Vissthersvrouw. Amsterdam 281.

In een steenen boogvenster, waarop onder de vensterbank het jaartal MDCLIII is uitgehouwen in den steen, ziet men een oude, tandelooze vrouw met zwarten hoed, witte kap, geelbruin jak. waarover een zwart vest met bont omzoomd. In de r. hand houdt ze een klos, in de 1. een haspel. Met de 1. hand leunt ze op de vensterbank, eveneens met de rechter. Zij kijkt naar rechts. Rechts van haar het naar binnen openstaande raam, links achter een schoorsteenmantel. Boven haar aan den zolder een vogelkooi.

Gera. onder de vensterbank : GDou 1653. P. 31 X 24. Phot. Braun Bause sc. (olJ. Winkler Leipz. 1768 no 319. Verk. Talleyrand 1817 ƒ 3780. Verk. D. Teixeira Jr. Beu Haag 23 Juli 1832 / 2600 aan Brondgoest. Verk. Charles Bagot Londen 18 Juni 1836 196 gs. aan van der Iioop. — Sm. s. 22.

229 a. Meisje in venster,

met een mand fruit aan den arm. De andere arm rust op de vensterbank. Slechts bekend door de prent van Romanet in de Gal le Brun.

250. Meisje, uit een venster leunende.

Ken jong meisje met blond haar leunt, naar r. gewend, uit een boogvenster. Zij draagt een laag rood keurslijf en houdt in de linker hand een kan, die ze buiten het kozijn houdt. Zij schjjnt met iemand te spreken.

Gem. I op den muur: GDou P 27X19 Bovcn rond- Reprod in den catal. der verk. Messchert v. Vollenhoven en in den catal. Sedelmeyer 1898. — Verk. Corn. ittert Rott. 11 Apr. 1731. Verk. A. 2 Apr. 1734 Verk Robert de Neuville Leiden 15 Mrt. 1736. Verk. G. v. Frankenstein Amst. 1833 ƒ 635 aan Engelberts Coll. v. Lennep Verk Messchert v Vollenhoven (v. Lennep) A 29 Mrt. 1892 / 8360 aan Wertheimer (N. Speet. 1892 p. 115.. Coll. Sedelmeyer Parijs 1898 bjj Dr. Man Wassermann te Parijs.

231.* Dienstmaagd aan het venster. München, 405.

Zij leegt een koperen kan aan een venster, waarvan het kozijn met een reliëf versierd is. Op den achtergrond snijdt een vrouw brood voor een jongen.

Gem. GDou op een vogelkooi, r. — P. 37X kith. Dahtnen. Phot. Hanfst. en Bruekmann. — Uit de Kurf. Gall. Mannheim. — Sm 121.

231 a.* Herhaling; te Londen b ij Rot h sc h i 1 d.

Even groot; gem. 1. op het raamkozijn.

2*2. Meisje met anjer. (Verbran d).

Een jonge vrouw staat bij een boogvenster en plukt een bloem van een anjerstruik, die in een pot 1. op den voorgrond staat. L. hangt een vogelkooi, waarachter een gordijn. Over de vensterbank ligt een tapijt. Pendant van 108.

P. 29 X 1®. Marcenay sc. Ca'), v. Slingelandt. Coll. Randon de Boisset 1777 samen met lie t