is toegevoegd aan je favorieten.

Het leven en de werken van Gerrit Dou beschouwd in verband met het schildersleven van zijn tijd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

219. Meisje dat kool hakt.

Achter een eenvoudig boogvenster, waaraan 1. een doode haan hangt, en op welks kozijn een kool en wortels liggen en r. een groote koperen melkkan staat, staat een keukenmeid aan een tafel kool te hakken in een soort van kelder.

Jourd'lieull sc. als „la faiseuse de choux-croute". Was toen hij Mr de St. lire. Blijkbaar pendant van 250 en tegelijkertijd geschilderd. Slechts door de prent bekend Vgl.Hoofdst 11.

250.* keukenmeid. S c h tv e r i n 3-28.

Zij staat achter een boogvenster aan een tafel wortels te schrappen. Zij is tot aan de knieën zichtbaar en kijkt rechtuit. Vóór haar een koperen kan, die op een dweil staat; een doode kip, wortels en een pompoen. Op de tafel een ketel met water, waarop een plank met een kool. Aan den muur van het venster een doode haan. Op den achtergrond een pomp, aan de zoldering een vogelkooi. L. ziet men door een open raam de Blauwpoort.

Gem. onder de wortels: GDou. Op sommige plaatsen overschilderd. P, 57,2 X *3,3. Keprod. in „Klass. Bilderschatz". Geschilderd tusschen 1645 en 1650 Pendant van 249. Vgl. Hoofdst. II. Sm. s. 6. Copie te Aschaffenhurg (204).

251.* Meisje hakt uien. Londen, Buckingham Palace.

Zij staat, halverlijf zichtbaar, achter een eenvoudig boogvenster vóór een tafel en hakt uien in een tobbe. Zij kijkt naar voren. Naast haateen jongen met een ui in de hand. Links een raam, waaraan een doode haan hangt. Op den achtergrond een schouw. Op tafel liggen een kan, uien en mes.

Geschilderd 1646. P. 16£X12è- Pendant van 252. Zincogr. in „Klassischer Bilderschatz". Gegraveerd (omgekeerd) in coll. Choiseul. — Coll. Gaignat 176S fr. 5145. — Prince de Conti 1777 fr. 7300. Coll. Choiseul — Duc de Praslin 1?98 fr. 8000. Verk. Gildemeester A. 11 Juni 1800 ƒ 4000. Tent. British Gallery 1826—27 Vgl. Iloofdst. II. Sm. 33

252.* ketelsehuurster. Londen, Buckingham Palace.

Zij staat bij een pomp achter een boogvenster en schuurt een koperen ketel. Een vogelkooi hangt r. in het raam, een tinnen kan met deksel en een schuimspaan liggen op de vensterbank.

p. 16JX^è- Pendant van 251. Wille sc. 1757 omgekeerd. B. Purcel sc. omgekeerd. Houtsnede l-y Ch. Blanc, hist. des peintr. de toutes les éc. — Was 1757 in de Coll. Lcmpereur. Verk. Lempereur 1773 fr. 3100. Prince de Conti 1777 fr. 3500. Beaujon fr 2501. Gildemeester Amst. 11 Juni 1800 ƒ 1950. Vgl. Hootdst. II. Sm. 43, s. 35.

253.? Harintjverkoopster met dienstmeid. St. Petersburg 926.

Door een boogvenster van een steenen huis ziet men in een winkel,

waarin links een ander venster is. Op het raamkozijn vooraan bossen wortels en uien, een dweil en een tobbe met haringen. Een mand met eieren en een weegschaal hangen aan den muur. Achter het venster staat een oude vrouw met zwarten rok, rood jak en geel sohort, met een witten doek om den hals en een witte kap. Zij houdt in de r. hand een haring aan den staart en licht met de andere de tobbe, waaruit zij hem genomen heeft, half op. Zij wendt zich tot een jong dienstmeisje, dat op een koperen emmer vol eieren leunt, die op do vensterbank staat. Gekleed in geel jak met groene ondermouwen en groene oeintuur. Onder