is toegevoegd aan je favorieten.

Het leven en de werken van Gerrit Dou beschouwd in verband met het schildersleven van zijn tijd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

327. Vrouw met brandende lamp in de hand

Gem. — P. 28X21. Verk. Haarsma, A. 8 Oct. 1867.

327 a. Vrouw met lamp.

Inventaris v. Jac. Loys, Rotterdam 1680. (Alg. Ned. Fara. Blad 1883 no. 1).

328. Meisje, uit een venster liggende.

Zij houdt in de vechter hand een brandende kaars, die zij met de linker togen den tocht beschermt.

P. 25X2°l- Verk- Gildemeester Amst. 11 Juni 1800 / 575. 1829 Coll. Emmerson. Sm. 94.

329.* Meisje aan een venster. B e r 1 ij n, C a r 1 H o 11 i t s c h e r.

Zij staat, 4 n.r. kijkend, achter een boogvenster, waarin een gordijn hangt, dat zij met de r. hand ter zijde schuilt. In de 1. hand houdt zij een brandende kaars. Haar 1. elleboog leunt op de vensterbank. Zij is gekleed in rood keurslijf waaronder een wit chemiset. Ken wit kapje op het hoofd.

Gem. op de vensterbank: GDou P. 29*X26*- Boven rol,d- Te Pommersfelden reeds 1719. Verk. Pommersf. 1867. Tent Londen 18S8 ingezonden door Humphry Ward. Tent. lierlyn 1890.

329 a. Dergelijke stukken op verk. A. 29 Mrt. 1757: verk. de Hommer, A 15 Apr. 1767: verk. v. d. Velde, A. 1774.

330 * Meisje aan een venster. Kopenhagen 93.

Zij staat, $ n.r. gewend, n. voren kjjkend, achter een venster, waarin een gordijn hangt, dat zij met de 1. hand ter zijde houdt. In de r. hand houdt ze een kaars. R. van haar een jongen bij een tobbe, 1. op den achtergr. twee personen bij een kaars.

Gem. G. Dou 165(8). P 26JX19 pl,ut- Hansen & Weller. Verworven 1793.

331. Meisje aan een venster,

waarin een gordijn hangt. Zij houdt in de r. hand een brandende kaars en rust met de 1. op een tafel, waarop een kleed. Op den achtergr. twee zittende personen.

p 30JX2®- Boven rond. Verk. Parna, A. 30 Jan. 1781 ƒ130. Verk. Oosterdyk-v. d. Heuvel. A. 8 Oct. 1800 ƒ 470.

332. Oude vrouw met gevogelte.

Zij staat aan een raam met een brandende kaars in de eene hand, met de andere leunende op het hengsel van een emmer. Naast haar eenig gevogelte. Boven hangt een vogelkooi. Achter twee personen in gesprek.

Gedateerd 1671. P. 25iX20- Co" Walsh Porter 1810 200 gs Lord Radstock 1856' 150?s Sm. 83.

333* Meisje aan een venster. Weenen 1378.

Een jong meisje met een witten doek om het hoofd staat in een open boogvenster en wil een brandende kaars in een lantaren steken. R. achter in den schaduw drie kaartspelers. Halffig.

P 25 V 20. W. French sc. als (j. Schal eken. J. Thomas se. 1661. loen reeds bij Aartshert. Leopold Wilh, te Weenen. J. Neidl sc. Jodocus Bickart sc.