is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leven en de werken van Gerrit Dou beschouwd in verband met het schildersleven van zijn tijd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XIII.

Het voorvoegsel her is één in oorsprong met het voorvoegsel er.

Franck's onderstelling, als zou het voorvoegsel her hetzelfde zijn als het bijwoord van plaats her, „hierheen" is onjuist.

XIV.

Het in het Middelnederlandsch Woordenboek niet verklaarde woord efger beteekent op de daar aangehaalde plaats hetzelfde als mnl. navegeer, nnl. avegaar, boor.

XV.

In Velthem's Sp. Hist. VI11 cap. 16 moeten de volgende plaatsen anders gelezen worden:

Opschrift: Van Miraculen der verraetnessen.

lees: verrisenessen.

Va. 1—3: Die ziele, die oec ut'en lichamen Comen syn, begeren t'samen Datsi werden gedorperert;

lees: gecorpereert.

Va. 8—10: Maer die lichaem, des syt gewes,

Natuerlike die ziele mede Begeert op sine volmaecthede.

lees: met.

Va. 11 — 15: Dat's waer, in yegewelke daer Es ene stemme begerte vorwaer Der vegingen van desen tween;