is toegevoegd aan je favorieten.

Het feest van het vijf en dertigjarig bestaan van de firma Corns. Immig en Zoon op Zaterdag 12 September 1908, in den salon Doele te Rotterdam

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aan den Lezer

wil ik in dit voorwoord even mededeelen. hoe dit boekje is ontstaan. Wetende, dat door den heer J. KARFEMAN. voorheen in dienst der firma 1MMIG, verschillende uitstapjes door den patroon met zijn personeel gedaan, beschreven zijn en gratis door den heer IMMIG gedrukt, om als een blijvende gedachtenis aan de deelnemers van die uitstapjes te worden aangeboden .kwam bij mij. die thans bij de firma in dienst ben. het denkbeeld op om den heer IMMIG te vragen, of hij bereid zou zijn, om op dezelfde wijze ook den druk te willen bezorgen van het verhaal van het 35-jarig be-taansfeest.

Op deze vraag volgde niet alleen een gulgunstig antwoord maar bovendien de belofte, dat gezorgd zou worden voor de versiering van het boekje met enkele afbeeldingen, van welke aldus dubbele toezegging natuurlijk gaarne gebruik werd gemaakt en waarvoor hem hierbij een woord van oprechten dank wordt toegeroepen door

DEN SCHRIJVER.

s