is toegevoegd aan je favorieten.

Het feest van het vijf en dertigjarig bestaan van de firma Corns. Immig en Zoon op Zaterdag 12 September 1908, in den salon Doele te Rotterdam

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En zoo was men dan eindelijk met telkens kleine pauzen, die door het orkest steeds met de vroolijkste. opwekkends^ muziekstukken werden aangevuld, gekomen tot het groote tooneelstuk, de „pièce de résistance" van den avond:

De Qrukfoutenduivel

Kluchtspel in drie bedrijven,

vrij bewerkt uit het üuitsch van Hans OberstAdter, speciaal voor deze tooneelvoorstelling, door K. K.

PERSONEN.

LAURENS HOFFMANN, hotelhouder van „Het gouden Kalf".

FREDERIKA, zijn vrouw

LOUISE, zijn dochter.

Mevrouw MARIE KUHN, weduwe.

REINHARDT KUHN, haar zoon, redacteur.

MERKENSTEIJN, burgemeester van Leeuwendal.

WORTELBEER, notaris.

FRANKEN, arts.

VREDENHOF, landmeter.

PEMPKE. meesterknecht der „Leeuwendaler Nieuwsbode*. LAURA, zijn dochter.

FRANZESCO BIANCHINI, directeur eener menagerie.

Miss AMANDA, dierentemster.

NATHANS, kleermaker.

JOHAN APPELS, huisknecht van Hoffmann.

JACOB, zettersjongen.

Een boer.

Het stuk speelt te Leeuwendal, een klein stadie,

het Ie bedrijf op Oudejaarsavond 1905, het 2e en 3e één dag later.