is toegevoegd aan je favorieten.

Het feest van het vijf en dertigjarig bestaan van de firma Corns. Immig en Zoon op Zaterdag 12 September 1908, in den salon Doele te Rotterdam

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Reinhardt.

Zoo, daar heb je nog wat onder Varia: hoe men stokvisch in azijn en olie klaar maakt! Schiet maar op!

Pempke.

Ja, ik ga!... Is me dat een jagerij tegenwoordig. (Af.)

Reinhardt (alleen).

Een komieke figuur, dat factotum van mijn ouden oom. Die paste nog net in de drukkerij van het Rott. Nieuwsblad. Dan kwamen de beursberichten van den 2den Januari misschien precies op 31 December uit. Enfin... hij is een goede kerel, en een zorg voor het huis. (Wordt geklopt.)

TWEEDE TOONEEL.

(Vorigen; Nathans, kleermaker; later een boer.)

Reinhardt.

Binnen.

Nathans (komt).

Goeden morgen, mijnheer de redacteur.

Reinhardt.

Hé! Goeden morgen, mijnheer Nathans. Wat is er voor nieuws.

Nathans.

Och mijnheer, niets goeds. Weet u, onze lieve, goede tante is gestorven, en nu wilde ik een rouwadvertentie in de courant plaatsen. U begrijpt...

Reinhardt.

Ja, ja. dat begrijp ik. Ik condoleer u van harte. Heeft u de advertentie al geschreven?