is toegevoegd aan uw favorieten.

Het feest van het vijf en dertigjarig bestaan van de firma Corns. Immig en Zoon op Zaterdag 12 September 1908, in den salon Doele te Rotterdam

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Pempke (bij het binnenkomen).

Nu, moet er nog wat in? Eerst de... Ha, goeden morgen, mijnheer! U verlangt?

Reinhardt.

Kom maar hier, Pempke! daar is nog een groot* advertentie. Een menagerie.

Pempke.

Ja — maar — mijnheer — er is geen plaats meer — absoluut niet —

Reinhardt.

De advertentie moet er in, Pempke!

Pempke.

Het is reeds zoo laat!

Reinhardt.

Wees verstandig. Kijk — wat hier op papier staat — twee kolommen — groote letters, er boven: „Op het Marktplein te Leeuwendal, slechts drie dagen hier! Maandag den l8ten Januari 1906, des namiddags ten 4 ure, des avonds te 8 uur, twee groote gala-voorstellingen". Dat alles hier en de clichés daarnaast — knip de copie door — elk moet een paar regels zetten — dan komt het gereed!

Pempke (zuchtend).

Ja! ja! mijnheer!

Bianchini.

En dan komt onderaan: Een partijtje 66 in de Leeuwenkooi! Ik zal Maandagnamiddag met monsieur Franzesco Bianchini in tegenwoordigheid der dicrentemster miss Amanda een partijtje 66 —

Jacob (uit de drukkerij roepend).

Pempke, kom gauw even hier, er is te veel copie voor de derde pagina.