is toegevoegd aan uw favorieten.

Het feest van het vijf en dertigjarig bestaan van de firma Corns. Immig en Zoon op Zaterdag 12 September 1908, in den salon Doele te Rotterdam

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Pempke.

Nu, ik zei het -wel! Die vervloekte telegrammen. (Wil weggaan.)

Reinhardt.

Daar, neem dat tegelijkertijd mede!

Pempke.

Een oogenblik mijnheer! (In de drukkerij roepend): Nu! als het niet kan, laat dan de revolutie van Rusland weg.

Reinhardt.

Neen, de nieuwe telegrammen moeten er in, Pempke! Bovenaan, onder gemengd nieuws is nog een oude stopper, of — laat liever het stokvisch-recept er uit!

Pempke.

Ja, ja, ja, mijnheer, dan laten wij de stokvisschen uit de courant. (Af.)

Reinhardt.

Die vent is totaal confuus! Dus een partijtje 66 —

Bianchini (lezend).

In tegenwoordigheid der dierentemster, miss Amanda, een partijtje 66 in de Leeuwenkooi spelen. Johan Appels, huisknecht van het hotel „Het gouden Kalf". Zoo, dat flink groot, onderaan.

(Jacob komt binnen.)

Reinhardt.

Ja, het zal geschieden, mijnheer! Daar Jacob, geef dat aan Pempke; in stukken snijden, en nu gauw een beetje, de tijd dringt.

Jacob.

Jawel, mijnheer, hot kan nog wel. (Af.)

Amanda.

Dat is een fameuze attractie, vindt u ook niet, mijnheer?

Reinhardt.

O, zeer, zeer, juffrouw. (Voor zich): Wat een leelijk wijf!