is toegevoegd aan uw favorieten.

Het feest van het vijf en dertigjarig bestaan van de firma Corns. Immig en Zoon op Zaterdag 12 September 1908, in den salon Doele te Rotterdam

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hoffmann.

k Zal hem leeren, die fijne jonker! zich met paardrijders en dierentemmers in te laten — miss Amanda, monsieur Bianchini — ha, ha, ha!

Louise (zuchtend).

Ach ja, deze verschrikkelijke miss Amanda!

Notaris.

Zijn de heeren klaar, — juffrouw Hoffmann, houd maar moed! en jij Hoffmann, het hoofd koel, het hart warm. — Adieu, juffrouw Louise! Wees maar niet bang! (Reikt de hand.)

Burgemeester.

Adieu, laat jelui je middagmaal maar niet bederven door dien onzin. Adieu, bon appétit!

Dokter.

Ja, vriend Hoffmann, nu niet zenuwachtig, dan gaat je gal weer door je bloed — dan kan ik maar weer zien hoe ik je op de beenen krijg.

Landmeter.

Eet smakelijk, samen! Laat jelui je maar niet van streek maken! Kühn zal zich nog wel eens bedenken.

Allen.

Goeden morgen! Adieu!

Familie Hoffmann.

Eet smakelijk, mijne heeren! (Allen gaan weg, behalve Hoffmann, Frederika en Louise).

DERDE TOONEEL.

Hoffmann, Frederika, Louise, later Laura.

Hoffmann.

Zoo, daar heb je dan je goeden Reinhardt!