is toegevoegd aan uw favorieten.

Het feest van het vijf en dertigjarig bestaan van de firma Corns. Immig en Zoon op Zaterdag 12 September 1908, in den salon Doele te Rotterdam

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Frederika.

Domme ezel, oude gloeikous!

Louise.

Vader!

Hoffmann.

Er zal nog wel een ander te vinden zijn, die niet in de leeuwenkooi gaat! En, wie zulk een restaurant achter zich heeft en nog wat van dat (duim en wijsvinger maken zekere beweging), die behoeft niet ongerust te zijn.

Louise.

Maar vader!

Hoffmann.

Hou je snavel!

Frederika.

Bedaar, het meisje mag toch ook een woordje medespreken, zij trouwt toch, en niet jij!

Hoffmann.

Maar met geen die 66 speelt.

Frederika.

En geen een, dien zij niet gaarne heeft (vleiend tot Hoffmann): Weet jij nog wel, hoe de jonge Laurens Hoffmann vóór ongeveer 25 jaar zijn Frederika koos? Hoe een zekere oude heer er over tobde, dat zijn zoon niet de rijke buurmansdochter nam, maar dat eenvoudige meisje, die arme wees, die in de wijde wereld zoo geheel alleen stond? Weet jij dat nog? Wat heeft destijds de jonge Laurens Hoffmann gedaan?

Hoffmann.

Maar Rika. —

Frederika.

Van dezen harden, eigenwijzen kop, die thans slechts een paar haren armer en een weinig grijzer geworden is, heeft hij den raad gevolgd en heeft...