is toegevoegd aan je favorieten.

Het feest van het vijf en dertigjarig bestaan van de firma Corns. Immig en Zoon op Zaterdag 12 September 1908, in den salon Doele te Rotterdam

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Louise (valt haar vader om den hals).

Ja vader, ik wil hem, want ik houd zooveel van hem.

Hof fmann.

Zie je, ouwe, dat is veel korter, net als de oude Van Swieten: de vinger er op, dat nemen we. (Tot Louise): En wil hij jou ook?

Louise.

Dat heeft hij mij ten minste dikwijls genoeg gezegd en dat is ook zeker waar.

Fr ederika.

Welnu, dan vieren wij eenvoudig morgenavond bij een Sylvesterpunch de verloving...

Hoffmann.

En dan — ?

Fr ederika.

Laurens! Maar mensch! Heb je heelemaal geen verstand, geen begrip van logika?

Hoffmann.

Ge bedoelt zeker...

Frederika.

Natuurlijk meen ik, dat hij als bruidegom, als een in onze familie opgenomen schoonzoon, in zekeren zin ons kind...

Hoffmann.

Niet meer in de leeuwenkooi gaat? Jij kent Reinhardt Kühn slecht! — Daarenboven, Rika! De mededeeling staat in de Leeuwendaler Nieuwsbode, in zijn eigen blad!

Frederika.

Ezel, die jij bent! Als de verloving bekend wordt, zoo zal toch elk weldenkend mensch zeggen, dat zijn bruid zulk een waaghalzerij niet hebben wil, de kaarten moet hij hedenmiddag nog drukken, hedenavond en morgen schrijven jelui de adressen en op Nieuwjaarsmorgen weet geheel