is toegevoegd aan uw favorieten.

Het feest van het vijf en dertigjarig bestaan van de firma Corns. Immig en Zoon op Zaterdag 12 September 1908, in den salon Doele te Rotterdam

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DERDE BEDRIJF.

(Dezelfde kamer als in het Tweede Bedrijf.)

EERSTE TOONEEL.

Reinhardt, mevrouw Kühn.

Reinhar dt

(kijkt door de buitendeur, en als hij niemand ziet, wendt hij zich tot zijn moeder).

Kom moeder! (Zij komen binnen.) Zoo, zet je nu een oogenblik neder, bestel een kop koffie en doet, alsof gij mij in 't geheel niet kendet. Ik ga een oogenblik naar de zaak en kom direct terug. Ik zeg u, moedertje! een prachtig vrouwtje. Lief, schoon, jong, huiselijk, vlijtig opgevoed — in 't kort, het ideaal van een Hollandsche vrouw.

Mevrouw Kühn.

Dweper, die je bent!

Reinhardt.

Neen, moedertje, ik ben geen dweper. Die jaren zijn voorbij, maar wanneer men zoo lang in 't buitenland is geweest, en men heeft zooveel gezien, menschen van alle natiën en karakters heeft leeren kennen, dan leer je ten slotte toch inzien, dat een Hollandsche vrouw het van alle andere wint.

Mevrouw Kühn.

En uw Louise is natuurlijk weder de beste van alle Hollandsche vrouwen?

Reinhardt.

Zij is een vrouw, zooals ik mij die wensch, en ook uw hart zal zij wel stormenderhand veroveren. — Stil — daar komt iemand. Gij zult haar nu zelf leeren kennen! (Af.)