is toegevoegd aan uw favorieten.

Het feest van het vijf en dertigjarig bestaan van de firma Corns. Immig en Zoon op Zaterdag 12 September 1908, in den salon Doele te Rotterdam

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Louise.

Ach, daarvoor vraag ik het ook niet!

Laura.

Ah, u bedoelt vanwege mijnheer Reinhardt?

Louise.

Hij moest toch met dezen trein komen, anders komt hij eerst morgen, en hij heeft mij beloofd, dat hij Sylvesteravond bij ons zou zijn!

Laura.

Als hij het beloofd heeft, zal hij wel woord houden; hij zal eerst naar z'n kantoor gegaan zijn, weet u. juffrouw Louise, zaken gaan voor het meisje!

Louise.

Naar t kantoor? Ach, als hij maar nergens anders is heengegaan!

Laura.

1 meent misschien naar het beestenspel, naar die miss Amanda'?

Louise (zucht).

Mevrouw Kühn (ter zijde).

Wat, wat is dat?

Laura.

Neen juffrouw Louise, dat doet mijnheer Kiihn niet. dat hij nog 's avonds naar zoo'n miss in het beestenspel gaat!

Mevrouw Kühn (ter zijde).

Wat zegt ze daar?

Louise.

Ach Laura, je kent de mannen niet; als hij er nu toch eens heengegaan was.

Laura.

Wees toch een beetje verstandig en denk niet het slimste, hij was al dien tijd een brave, eerlijke man. waarom zou hij dan zoo op eens uit zijn vel vliegen?

Louise.

Ik heb den ganschen nacht geen oog toegedaan!