is toegevoegd aan je favorieten.

Het feest van het vijf en dertigjarig bestaan van de firma Corns. Immig en Zoon op Zaterdag 12 September 1908, in den salon Doele te Rotterdam

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mevrouw Kühn.

Heeft u belang bij dien heer?

Laura.

Ach ja, mevrouw! Weet u. zij zijn namelijk zoo goed als verloofd. —

Louise (verwijtend).

Maar Laura!

Laura.

Nu, dat beteekent toch niets als ik dat zeg! Die dame is hier geheel vreemd en morgen vroeg weet toch de geheele stad, dat mijnheer Kühn en onze lieve juffrouw een nieuwgebakken bruidspaar is!

Louise.

Daar stelt die dame toch geen belang in.

Laura.

Ach wat! Ge hoort toch, dat die dame met mijnheer Reinhardt in dezelfde coupé zat, en dat hij onze zaak heeft aanbevolen... Dat is toch een aanknoopingspunt, een toevalligheidje, dat mevrouw het recht geeft een zeker belang in ons te mogen stellen.

Mevrouw Kühn.

Zeer zeker. Te meer nog. daar die mijnheer gedurende de reis van zijn lieve, jonge bruid heeft verteld.

Louise.

Heeft hij dat? Ja, kent u hem dan?

Mevrouw Kühn.

Van — van — gezicht!

Laura.

Nu, daar hoort ge het al, juffrouw Louise. En nu laat gij mij deze dame nog alles vertellen. Hij is dus met de juffrouw van dit huis verloofd en is eergisteren naar zijn mama gereisd om het jawoord te halen, maar nu is er iets tusschenbeide gekomen.

Mevrouw Kühn.

Zoo, zoo!