is toegevoegd aan je favorieten.

Het feest van het vijf en dertigjarig bestaan van de firma Corns. Immig en Zoon op Zaterdag 12 September 1908, in den salon Doele te Rotterdam

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Laura.

Ja. ja. t is goed, ga dadelijk! (met Pempke af, komt terstond terug met een glas wijn in de hand, na haar juffrouw Hoffmann.)

Laura.

Zie zoo, juffrouw Louise, houd de dame dit glas wijn aan den mond!

Frederika.

Wat is er gebeurd?

Louise.

Deze dame is plotseling onwel geworden!

Laura.

Ja, denk u nu eens, juffrouw! Ik vertel haar die geschiedenis van mijnheer Kühn met het beestenspel, en op eens valt ze van haarzelve...

Frederika.

Nu, dat zal wel weer overgaan; kent gij haar?

Louise.

Neen moeder!

Frederika.

Ik weet' niet, maar het is of ik haar nog eens gezien heb — lang — erg lang geleden! —

Louise.

Werkelijk?

Frederika.

Hoe het ook zij, gezien heb ik haar ergens, dat weet ik zeker...

Louise.

Gij kunt gelijk hebben, die trekken komen mij zoo bekend voor, ze doen mij aan iemand denken...

Mevrouw Kühn.

Waar ben ik?

Frederika.

In goede handen, mevrouwtje, hier, drink een slok wijn, dan zult ge opknappen! (Zij drinkt.) Wanneer u wilt, geven wij u een kamer, dan kunt gc u ter ruste begeven en dan is morgen alles weer in orde.