is toegevoegd aan uw favorieten.

Het feest van het vijf en dertigjarig bestaan van de firma Corns. Immig en Zoon op Zaterdag 12 September 1908, in den salon Doele te Rotterdam

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Reinhardt.

Nu, mijnheer Hoffmann, dat heb ik ook niet geloofd, maar ik dacht, dat het voor mij niet noodig was met gekleede jas en hoogen hoed bij u te komen om de hand van Louise te vragen. Gij zijt toch niet blind geweest in de weinige maanden, die ik in dit gastvrije huis verkeerde, en hebt toch zeker wel bemerkt, dat er tusschen ons een innige verbintenis is ontstaan.

Laura (brengt wijn. ter zijde).

Aha, daar is de dierentemmer!

Hoffmann.

Laat ons alleen, Laura!

Laura.

■Jawel mijnheer! (Ter zijde.) Nu zal 't spannen! (Af.)

Hoffmann (tot zijn vrouw).

Daar heb je nu de geschiedenis!

Frederika.

Laat hem toch even warm worden, ouwetje!

Reinhardt.

Kom moeder! Laten we maar niet langer redeneereu. Ga mede naar mijn woning en wij zullen overleggen, wat ons te doen staat!

Mevrouw Kühn.

Reinhardt, wees niet zoo snel geraakt!

Reinhardt.

Dat ben ik niet, moedertje, reeds om uwentwille niet! — maar Reinhardt Kühn wil niet bedelen, — ook niet. wanneer hem het hart breekt!

Hoffmann.

Neen, oude, dat kan ik niet zoo aanzien, dat is...

Frederika.

Doe niet zoo gek, Laurens!