is toegevoegd aan je favorieten.

Het feest van het vijf en dertigjarig bestaan van de firma Corns. Immig en Zoon op Zaterdag 12 September 1908, in den salon Doele te Rotterdam

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Keinhardt.

Ik? Neen. ik kan mij inderdaad dien naam niet herinneren. Frederika.

Denk eens na! misschien toch! Een tooneelspeelster. een kunstenmaakster...

Reinhardt.

Om zulke lieden heb ik mij nooit bekommerd.

Frederika.

Is het niet mogelijk, dat gij ergens zulk een dame nader hebt leeren kennen?

Louise

(wil binnen komen, bemerkt Reinhardt en blijft op den achtergrond staan).

Reinhardt.

Mijn woord zij u genoeg! Ik heb vele dames leeren kennen, jonge en oude. Op vertrouwelijken voet heb ik nooit met iemand gestaan, en de naam Amanda is mij geheel onbekend.

Frederika.

Maar deze dame is hier, hier in ons stedeke!

Reinhardt.

Hier!

Frederika.

Eerst sedert eenige dagen!

Reinhardt.

Het is niet mogelijk, hier is een misverstand in 't spel.

Frederika.

En hebt gij met die dame nooit kaart gespeeld?

Reinhardt.

Nu, juffrouw Hoffmann. het blijft de vraag of ik hier in een gekkenhuis ben of...

Hoffmann.

Allo, ouwetje, maak de zaak uit! Zeg eens, gij zijt een gezonde, krachtige man, — hebt ge misschien dooiden nood gedwongen of uit liefhebberij wel eens dieren getemd?