is toegevoegd aan je favorieten.

Het feest van het vijf en dertigjarig bestaan van de firma Corns. Immig en Zoon op Zaterdag 12 September 1908, in den salon Doele te Rotterdam

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Reinhardt.

Ik? Dierentemmer! Ja. ben ik nu onder krankzinnigen?

Hoffmann (lacht).

Ha! ha! ha! ha! —

Reinhardt (wijnt met den wijsvinger naar het hoofd). Zijt ge — — ?

Hoffmann.

Hoe komt ge er dan toe morgenmiddag met miss Amanda in de leeuwenkooi van het beestenspel een partij 66 te spelen? Zulk een grenzenlooze lichtzinnigheid!

Reinhardt.

Ik? Heb ik dan werkelijk mijn verstand nog?

Louise (naar voren komend).

Reinhardt. gij... gij gaat toch niet in de leeuwenkooi bij deze miss?

Reinhardt.

Maar kindlief, wie heeft je dien dwazen inval bezorgd? Ik in een leeuwenkooi — 66 spelen — met miss Amanda?

Laura

(heeft nieuwsgierig aan de deur geluisterd, is ten slotte de kamer ingekomen en haalt de courant).

Maar hier staat het groot en duidelijk te lezen in de Leeuwendaler Nieuwsbode, mijnheer Kiihn!

Reinhardt.

Wat, wat staat daarin? (Leest, stottert een oogenblik en breekt in een schaterlach uit — de anderen staan verbaasd en sprakeloos er om heen.) Maar inensehenkinderen! —Neen, zoo wat, dat is kostelijk!

De dokter (binnenkomend).

Hoe heb ik het nu? Hier zal iemand ziek zijn? Neen! dat ziet er hier niet naar uit!

Laura.

Ach God, de dokter! Die komt als hij niet meer noodig is!