is toegevoegd aan uw favorieten.

Het feest van het vijf en dertigjarig bestaan van de firma Corns. Immig en Zoon op Zaterdag 12 September 1908, in den salon Doele te Rotterdam

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dokter.

Goeden avond, ik ben geroepen. — is hier een ijscompres noodig, mijnheer Hoffmann?

Reinhardt.

Niet één, dokter, maar breng er een half dozijn. (Breekt

opnieuw in lachen uit.)

Dokter.

Maar wat is er dan aan de hand?

Reinhardt.

De duivel is losgebroken, dokter, de duivel! Doch ditmaal is het de drukfoutenduivel. Zie maar eens. gij hebt de mop ook wel gelezen!

Dokter.

Van de leeuwenkooi en de verfoeilijke miss? Reinhardt.

En hier bovenaan van den hartelijken gelukwensch. Dokter.

Nu. en —

Reinhardt.

En dat begrijpen jelui niet? De redacteur Reinhardt Kühn behoort toch hier boven, en de huisknecht Johan Appels hier beneden!

Allen.

Ah!

Reinhardt.

Natuurlijk weer eens zoo'n stommiteit van mijn konfusen Pempke!

Laura.

Hoe, wat? Van mijn vader?

Johan (binnenkomend).

Neem mij niet kwalijk, mijne heeren! Mijnheer Kühn. Pempke is buiten in het restaurant en wacht op u, u heeft hem daar besteld!