is toegevoegd aan je favorieten.

Het feest van het vijf en dertigjarig bestaan van de firma Corns. Immig en Zoon op Zaterdag 12 September 1908, in den salon Doele te Rotterdam

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Typographische Jahrbücher van October 1908:

CORNs. IMMIG & ZOON IN ROTTERDAM.

Gedenkbuch, herausgegeben anlafilich dos 35-j&hrigen Bestehens der Firma, zugleich zum Andenken an den 70sten Geburtstag des Gründers der Firma; es ist ein starker, stattlicher Band der vor nns liegt als bcredter Zeuge des Erfolges eines tuchtigen, energiscli vorw&rts strelenden Kollegen. Die renommierte Firma kultiviert alle graphischen Zweige und zwar mit grofiem Erfolg. Der Umsehlag ist ebenso eine schone Leistung wie die verschiedenen Beilagen.

Het Vaderland van 14 September 1908:

GEDENKBOEK.

De bekende Rotterdamsche drukkersfirma CORNs. IMMIG & ZOON herdacht 1 September jl. haar 35-jarig bestaan, en gaf voor die gelegenheid een gedenkboek uit. Zij koos dien dag (daar een 35-jarig bestaan zelden wordt herdacht) uit piëteit tegenover haren stichter, die toen zijn 70sten verjaardag vierde. Het werk is uitgevoerd op 4° royaal chromopapier in oblong-formaat, en de 76 bladon bevatten zooveel schoons, dat zij het duidelijkste bewijs leveren, dat men voor goed werk niet naar het buitenland behoeft te gaan. Het omslag is al bijzonder mooi uitgevallen.

Het boek begint met een „Beknopte Geschiedenis van de uitvinding der Boekdrukkunst," waarin een houtsnede van 1423 is opgenomen en een afbeelding van de eerste boekdrukpers. zooals die uit wedergevonden fragmenten is samengesteld.

Hierop volgt de „Geschiedenis der Firma." waarbij zich aansluit een kijkje in een moderne drukkerij, versierd met 21 afbeeldingen ter verduidelijking van den tekst. Bij den rondgang door de verschillende lokalen wordt in het kort 't ontstaan en de geschiedenis gegeven van letters, machines, enz., zoodat er voor leek en vakman uit te leeren valt.

Zeer handig wijdt de firma een drietal pagina's aan „Wat de pers zegt," en laat dan „Eenige werkstukken van uiteenloopend karakter" volgen, die 26 bladen beslaan en haar alle eer aandoen.

De firma viel reeds in 1896 de onderscheiding te beurt, door H. M. de Koningin-Moeder gerechtigd te worden het Koninklijke Wapen te voeren, terwijl haar 19 September 1902 door H. M. Koningin Wilhelmina het praedicaat „Koninklijk" gegund werd.

De firma telt hare afnemers tot over de grenzen, met name in België, Duitschland, Spanje. Italië, Noorwegen, Ned.-Indiëen Argeninië (Buenos-Ayres).

Het is steeds haar zeer loffelijk streven geweest fraai werk te leveren, niet om door minderwaardig materiaal mee te doen in den wedstrijd om goedkoop <4t kunnen werken.

Het Weekblad voor den Boekdrukker van 23 September 1908: INGEZONDEN DRUKWERKEN.

Neen, onder dit hoofdje mogen we het eigenlijk niet bespreken, er moest pracht-drukwerk staan, om het gedenkboek te bespreken, dat ons gezonden werd door de firma IMMIG & ZOON. te Rotterdam. Het boek werd uitgegeven