is toegevoegd aan je favorieten.

Over scleritis, naar aanleiding van twee gevallen van cyclo-scleritis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn onregelmatig van vorm, ongelijk groot, met een gelijkmatig bleek getint centrum en randstandige ovale duidelijk gekleurde kernen, buitendien vindt men er cellen met groote kernen en duidelijk piotoplasma, vezelige tusschenstof tusschen de cellen cn ziet men dat de knobbels van de omgeving worden afgescheiden door los fibrillair bindweefsel waarin gocdgckleurde kernen.

Eene doorsnede in de buurt van en door den Nervus opticus vertoont belangrijke hyperaemie der chorioideaalvaten, geen knobbels. Op één plaats ziet men retina en chorioidea door een licht gekleurde exsudaatmassa gescheiden.

De nerveuze elementen blijken onveranderd.

Er bestond hier derhalve eene dubbelzijdige ooraandoening bij een kind van 8 jaar. met tuberculeuze antecedenten. Het proces duurde ongeveer één jaar. Beide oogen boden na elkaar, analoge verschijnselen aan. het rechter oog: subconjunctivaal in de sclera en in de iris gelegen knobbels, blauwachtige litteekens in de sclera, verschijnselen van cyclitis, lage tensie; het linker oog: kleine knobbeltjes in sclera en cornea. De toestand van het rechter oog noodzaakte tot enucleatie. het linker oog herstelde.

Het ziekteproces in 't geenucleëerde oog zetelde in het corpus ciliare en de daarop liggende sclera, in iris en chorioidea, deed zijn werking gevoelen in cornea en conjunctiva, strekte zich in de sclera vanaf den limbus uit tot over 53/4 mM. achterwaarts.

De in den grootsten ziektehaard aangetroffen veranderingen bestonden in: nekrotische en nekrotiseerende haarden in het buitenste deel van het corpus ciliare en de daarop liggende sclera, met talrijke reuzencellen in de omgeving.