is toegevoegd aan uw favorieten.

Over scleritis, naar aanleiding van twee gevallen van cyclo-scleritis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aan clen omtrek van het zieke gedeelte zijn geïsoleerde knobbels uitgezaaid, zoowel naar voren als naar achter en wel in de conjunctiva, in de cornea, juist aan de corneo-scleraalgrens in de wand van een vat, in een processus ciliaris en in de iris; naar achter onder het ciliaire epitheel en in verschillende lagen der chorioidea. Oe chorioideaalknobbels zijn, wat bouw betreft, typische tuberkels, doch de kleuring op tuberkelbacillen benevens de enting van geexstirpeerde stukjes bij proefdieren zijn zonder resultaat gebleven.

Omtrent de 2e patiente, mejuffr. V. zijn weinig klinische o-eeevens voorhanden.

o o

In het begin van 1898 was zij een paar maal bij Dr. Maats te Arnhem geweest wegens cyclitis van 't linker oo<r. Haar visus was toen reeds gedaald tot lichtperceptie, de tensie zeer hoog, doch de pijnlijkheid niet belangrijk. Zij had bij haar komst reeds een halt jaar de oogontsteking gehad.

Daarna heeft zij zich aan de behandeling onttrokken omdat ze ziek werd; het oog hinderde meer en meer, waarop patiente in September, wegens de groote pijnlijkheid het oog liet enucleëeren. I let oog was toen hard. liet object werd door Dr. Maats aan Prof. Straub afgestaan.

De afbeelding fig. 1 stelt eene meridionale doorsnede van het oog voor. De photographische opname hierv an werd met veel zorg door Dr. Langelaan welwillend uitgevoerd.