is toegevoegd aan je favorieten.

Over scleritis, naar aanleiding van twee gevallen van cyclo-scleritis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

scleraalbundcls, die door do ophooping der gekleurde cellen uiteengeweken zijn, tusschen welke cellen weer kleinere holten met overblijfselen van cellen zich bevinden De gekleurde cellen zijn groot, grooter dan die der diepere scleralagen, waar de kerntinctie der infiltreerende leukocylen sterk is; ze hebben weinig protopl.isma.

Tengevolge van het eenigszins tangentieele verloop van de coupe is de irisdoorsnede, zooals in figuur 4 te zien, te lang voorgesteld. Zij is dun op doorsnede, matig geïnfiltreerd; de pigmentlaag der achtervlakte heeft op verscheidene plaatsen losgelaten.

Rechts ziet men de retina los van de chorioidea. Zij vertoont geen duidelijk zichtbare veranderingen; alleen aan den rand van het corpus ciliare, wordt zij van de chorioidea door een exsudaatmassa gescheiden.

Een coupe in de nabijheid van den nervus opticus en eene door den nervus opticus geven aan, dat de sclera zich geheel normaal voordoet, dat de chorioidea zeer hyperaemisch is en door den gezwollen toestand fraai den bouw laat zien, terwijl enkele vaatdoorsneden een licht geïnfiltreerde omgeving hebben. L)e retina is niet meer met de chorioidea in samenhang, heeft op zich zelf niets bijzonders.

Een kleuring volgens Weigert — Pal laat zien, dat de zenuwelementen onveranderd zijn gebleven.

In den knobbel konden tuberkelbacillen noch door Prof. Straub, noch door den Heer W. M de Vries, noch door mij zelf woiden aangetoond.

In dit oog werd klinisch gevonden irido-cyclitis met hooge tensie. De weefselveranderingen betreffen hoofdzakelijk 't corpus ciliare, waar wij vinden bindweefsel-nieuwvorming met reuzencellen, nekrotische plekken, holtevorming. Die veranderingen zijn overgegaan op de buitenste laag van het glaslichaam en op een deel der sclera. De dunne laag der sclera boven het corpus ciliare, die niet in de pathologische verandering opgenomen is, is oedemateus en vertoont kleine holten en verwijde vaten.

Het geval is derhalve klinisch hoofdzakelijk cyclitis