is toegevoegd aan je favorieten.

Over scleritis, naar aanleiding van twee gevallen van cyclo-scleritis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tische haarden werden behandeld met excisie van de bedekkende conjunctiva en opvolgende scarificatie der oppervlakkigste scleralagen. De geëxcideerde stukjes werden histol. onderzocht, van de sclera zelf kon derhalve geen onderzoek plaats hebben.

Vlak onder het epitheel dat geheel normaal was gebleven vond men talrijke verwijde bloedvaten en in de vaatscheeden en de naaste omgeving leukocyten. Het tusschenliggende weefsel was soms normaal, soms zag men in alle lagen diffuse cellige infiltratie, hier en daar was het weefsel door een celhoudenden plastisch exsudaat uiteengeweken en zag men ook haemorrhagische plekken, waarvan men den oorsprong niet in het trauma der operatie meende te moeten zoeken. De lymphvaten werden vooral in de oppervlakkige lagen zeer verwijd gevonden, zonder duidelijke endotheehvand en meestal zonder duidelijken inhoud.

Baumgarten') vermeldt bijzonderheden omtrent sc 1 e ra veranderingen bij een man van 63 jaren, wiens beide oogen waren aangetast, het rechter oog moest worden geënucleëerd. De tensie van dit oog was ten gevolge van laat na de waargenomen scleritische verschijnselen opgetreden cyclitis, verhoogd.

In sclera en cornea bestond een chronischproces, waardoor de sclera in 't voorste deel gezwollen was tot eene dikte van 2—4 mM. De laatste afmeting werd gevonden aan den overgang in de peripheer eveneens zoo verdikte cornea.

') Baumgarten. Ein Fall von sklerosierender Keratitis, von Graefe's Archiv. fi'ir Ophthalm. Bd. XXII, 2. S. 185.