is toegevoegd aan je favorieten.

Over scleritis, naar aanleiding van twee gevallen van cyclo-scleritis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bestond, in het midden van den hals op den M. sterno-cl. mast.

De halsklieren voelbaar, overigens geen lymphadenitis, normaal cor en pulmones, retropharyngeaal een elastische, weeke, niet duidelijk fluctueerende tumor ter grootte van een appel, bij goed bewegelijke wervelkolom. Patiënte had eenmaal een abortus.

Het uiterlijk der ziekelijke veranderingen pleitte voor tuberculose, sloot echter lues niet uit.

Men hield den epibulbairen tumor voor een epithelioma; daarbij werden amyloid, lues en tuberculose buitengesloten.

Bij excisie van weefselstukjes uit dezen tumor en uit ulceraties aan den arm werd in beide praeparaten granulatieweefsel gevonden met bijkans normaal epitheel in 't stukje van het oog en gewoekerd epitheel in dat van den arm afkomstig. Het granulatieweefsel had veel cellen, betrekkelijk weinig vaten, maar bovendien reuzencellen en nekrose op verschillende plaatsen, die voor een deel van verkaasde reuzencellen uitging, ook zonder rangschikking als bij echte tuberkels. Verder een aantal echte tuberkelknobbels, bestaande uit epitheloïde en lymphoïde cellen met een reticulum. Langhans' reuzencellen, deels in, deels om de knobbels lia-o-end en veelal centraal verkaasd.

Pathol.anatomisch werd de diagnose op tuberculose gesteld, maar wegens de ongewone symptomen die het oog aanbood en wegens in een ander geval opgedane ervaring, (een proces van het ooglid genezen na kwik- en iod.-kaligebruik gedurende 14 dagen.