is toegevoegd aan uw favorieten.

Over scleritis, naar aanleiding van twee gevallen van cyclo-scleritis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waren tuberkelbacillen gevonden (Muller. Wien. Med. BI. 1890).

Dat de tuberculosis sclerae eene zeldzame aandoening is, speciaal wanneer men het aantoonen van bacillen daartoe als conditie stelt, staat vast.

Toenemende ervaring zal waarschijnlijk in de gelegenheid stellen meer dan vroeger de diagnose tuberö

culeuze scleritis te maken. Evenwel valt er niet aan te denken, dat in den regel de tuberculose de naaste oorzaak der scleritis zou zijn. Dat bewijzen de klinische gevallen waarover ik beschikken kon en 't pathol-anat. onderzoek, waarvan in het vorige hoofdstuk bericht werd gegeven. Men vindt daaronder gevallen met reuzencellen en necrose, die aan tuberculose herinneren, maar andere zonder reuzencellen daarnevens en weer andere met reuzencellen, die toch niet duidelijk het tuberculeuse weefseltype vertoonen.

De mogelijkheid van 't genezen van tuberculeuze haarden in het oog leert niet alleen de klinische ervaring maar spreekt duidelijk uit een geval van iris tuberculose, door S c h n e 11 e r ') meegedeeld, waar cultuurproeven en bacteriologisch onderzoek positief resultaat gaven, en 't proces genas.

In de tweede plaats vind ik in mijne gevallen aanleiding nog in t bijzonder op eene categorie \an

') Schnellcr Ueber cinen Fall von gchcilter Iristuberculose, Dis*. Hallc 18Ü4.