is toegevoegd aan uw favorieten.

Technische wenken voor den boekdrukker

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In onderstaand figuurtje, dat een breedte heeft van 12.5 cicero zijn vier vertikale lijnen die samen 6 punten (een halve cicero) dik zijn: de eerste en laatste samen 2, de andere ieder van 2 punten. Waren er vijf vertikale lijnen, dan moet men vier één-puntslijnen

3 5 1 1

cicero cicero cicero 2. 2.

O O

T O

3 3

Voorbeeld.

en een van twee punten nemen. De horizontale stippellijntjes hebben nu respectievelijk een lengte van 2, 5, 5, 1, 1 cicero, welke in elke drukkerij aanwezig zijn.

Heeft men bijvoorbeeld een rekening in twee kleuren te drukken, zoo doet men het best de vertikale en horizontale lijnen (stippellijnen) van elkander te scheiden en eerstgenoemde in den eersten, laatstgenoemde in den tweeden vorm te plaatsen.

Ook dit geeft zeer veel tijdbesparing en is voor den drukker oneindig veel gemakkelijker ten opzichte van het toestellen.

Natuurlijk gaat deze manier van zetten niet op, wanneer de kleuren te veel ten opzichte van elkander verschillen.

Plaatsing van Cliflié's.

Cliché's in wetenschappelijke werken, en dienende tot verduidelijking van den tekst, moet de zetter immer zóó plaatsen, dat de lezer hiervan geen moeite ondervindt.