is toegevoegd aan uw favorieten.

Technische wenken voor den boekdrukker

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iS0£t'JI.

Bij het huigen van koperen lijnen komt het zeer dikwijls voor, dat zij telkens eenigszins uit den gegeven vorm terugkeeren.

Wil men een gebogen koperen lijn een bepaalden vorm laten behouden, zoo moet men haar, met behulp van een tangetje, een oogenblik in een gasvlam houden.

Vooral ten opzichte van cirkels en halve cirkels is dit een zeer gemakkelijk middeltje.

Iedere kast op haar plaats.

Het gebeurt zeer dikwijls dat een zetter een kast met ornamenten of snioutletters gebruikt en daarna in het regaal van zijn eigen bok schuift.

Wanneer deze kast niet meer gebruikt wordt, vergeet men haar echter op haar plaats te brengen.

Hen paar dagen later wordt er door een andere zetter om diezelfde kast gezocht, maar zij is niet te vinden, w a a r z ij b e h o o r d e te z ij n. Nu wordt er rondgeroepen: ,.Wie heeft de kast met de Studioornamenten?" Geen antwoord. Nog eens wordt er gevraagd, maar het is een roepende stem in de woestijn.

Hij die een paar dagen de kast noodig had, is reeds lang vergeten dat deze in zijn regaal te vinden is.

Er wordt van bok tot bok gezocht en eindelijk, na lang zoeken, gevonden.

„Stond je te suffen? Waarom kon-jij je mond niet opendoen?" zegt de zoekende boos. En dikwijls ontstaat door dit geval een hoogloopendc ruzie.

Steeds moet elke kast, na gebruik, dadelijk weer naar haar oorspronkelijke plaats teruggebracht worden.