is toegevoegd aan uw favorieten.

Technische wenken voor den boekdrukker

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geplaatst, steeds buiten den rand worden aangebracht en wel bij octavo-formaat ongeveer een halve cicero, bij kwarto-formaat een cicero daarvan verwijderd. Het schrift moet niet grooter zijn dan nonpareil; hoe kleiner, hoe beter. Of de drukkers-firma aan den kant of in het midden moet worden geplaatst, hangt geheel af van den aard van het werk. Is de rand geheel svmmetrisch uitgevoerd, dan is het aan te bevelen om de firma in het midden te plaatsen; bij onregelmatige of \ rije afsluiting kan de firma rechts of links worden aangebracht naar gelang van de plaatsruimte en volgens het oordeel van den zetter.

Aan den Zettersleerling.

\ ergeet nooit, dat vliesjes, die zoo spoedig breken of krom buigen, ook geld kosten. Moet men ergens een vliesje plaatsen en gaat dit een beetje lastig, neem ei dan eerst een letter, uit, zet het vliesje op zijn plaats en doe dan de letter weer tusschen het zetsel.

Brief- en Kekeniiighoofdeii.

Bij zeer vele brief- en rekeninghoofden begaat de zetter de fout, dat hij ze te groot of te klein maakt in verhouding met de lengte van het papier.

Neemt men echter als regel aan, dat een brief- of rekeninghoofd niet grooter dan één derde en niet kleiner dan één vierde van de papierlengte mag zijn, zoo zal hij deze fout nimmer meer begaan.

hen te groot briefhoofd staat te lomp en schijnt topzwaar; een te klein komt te weinig uit.