is toegevoegd aan je favorieten.

Technische wenken voor den boekdrukker

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nu maakt dit met moderne latijnsche schriften een komisch effekt, daar deze voor dusdanige zetwijze minder geschikt zijn. In alle gevallen dient men toch een Gotische letter te nemen.

ber sirij batin taieber in ben Eaubermantet seiner Iniiiiautili tjüïït uiib iljr licriiliirLMibcQ auf

U.mb tmb leute auöijie|':t.

Tevens moet elke regel precies in het midden tusschen de twee lijnen komen te staan, wil men in stijl blijven. Deze lijnen beduiden de afscheiding van de regels onderling.

Velen zullen weten, dat bij prachtwerk men er steeds voor zorgen moet. vóór de leesteekens , ; : ! ? een vliesje te plaatsen. Dit is een typografische wet, welke sedert jaren bestaat, en gegrond is op het sc h oo n h e i d sge voel.

Laat men het vliesje weg, zoo staat het leesteeken als het ware aan het woord geplakt.

Een ding begrijpen we niet, namelijk waarom de lettergieterijen de teekens niet zóó inrichten, dat zij aan den linkerkant één punt meer vleesch hebben, ledereen zal toch toegeven, dat het lastig en tijdroovend is telkens een vliesje te plaatsen. Daarbij komt nog, dat

Een vliesje vóór de leesteekens.

namelijk: Vooruitgang! Niet waar?

namelijk: Vooruitgang! Niet waar?

Voorbeelden met en zonder vliesjes.