is toegevoegd aan uw favorieten.

Technische wenken voor den boekdrukker

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Inktrollen bij kleurendruk.

Het komt niet zelden voor, dat inktrollen, welke gewoonlijk voor zwartdruk gebruikt worden, ook hun diensten bewijzen moeten bij kleurendruk. Het is zeer begrijpelijk, dat zulke inktrollen bij bontdruk hoogst zuiver gewasschen moeten worden. Toch schijnen zeer veel boekdrukkers van meening te zijn, dat zoo iets niet noodzakelijk is: ten minste, als men bijv. smoutwerk met roode regels er tusschen gadeslaat. Deze zijn vuil-rood, soms rood-bruin, een gevolg van de onreinheid der rollen.

Bovenbedoelde inktrollen moeten minstens vier a vijfmaal zorgvuldig afgewasschen worden, wil men een zuiveren druk bekomen. Beter is het, een nieuw stel rollen voor bontdruk aan te schaffen.

liet ve^eu van Drukwerk.

Het vegen kan meer dan één oorzaak hebben:

i°. Kan het formaat papier te lang zijn;

2". Kan de cylinder met een te week vilt bedekt zijn ;

3°. Kan het ijzeren raam te hoog zijn. zoodat dit met den inktrol in aanraking komt, waardoor het papier vuil wordt.

Indien gij met te week vilt drukt, zullen een paar vellen stevig karton om den cylinder het kwaad verhelpen. Smeren de onderste regels bij een harden cylinder (zonder vilt), dan plakt men ter weerszijden van deze een reep stevig karton van ongeveer 1,5 decimeter, natuurlijk op de hoogte der laatste regels, dicht bij het zetsel zooals 111 bijgaand figuurtje is aangegeven.