is toegevoegd aan je favorieten.

Technische wenken voor den boekdrukker

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voorzichtig mogelijk behandeld worden, gelijk de vrouwen met het kostbare schoteltje uit de porceleinkast doen.

Teere ornamenten, sehrijfschriften en autotypieën mogen nimmer met borstel en loog aangeraakt worden ; deze moeten gereinigd worden met een lap en wat benzine.

Natte Vormen.

In geval een vorm dadelijk in gebruik moet worden genomen, en zij is door een of ander oorzaak nat geworden, zoo is het dikwijls voor den drukker zeer moeilijk dit water of deze vochtigheid te verwijderen. Het drukken is zoo goed als onmogelijk, daar de vochtige deelen geen inkt aannemen.

Toch bestaat er een dood-eenvoudig en gemakkelijk middeltje, om deze hinderpalen ter zijde te zetten in een paar minuten :

Men doet op de handpalm een of twee druppels zuivere machineolie, verspreidt deze regelmatig over de holle-handoppervlakte en wrijft hiermee den vorm in. Het vocht verdwijnt onmiddellijk als men daarna een paar vellen papier door de machine laat gaan.

Besmettelijke ziekten.

\ ele drukkers hebben de slechte gewoonte onder het toestellen op een stukje vloeipapier te kauwen of het met de lippen vast te houden. Dit is zeer gevaarlijk : ten eerste kan men allerlei maagziekten krijgen ; en ten tweede zijn het de oorzaken van menige besmettelijke ziekte. Juist papier, dat door zooveel handen