is toegevoegd aan je favorieten.

Technische wenken voor den boekdrukker

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en het gedrukte onzuiver maakt. In vele gevallen ligt dit aan een te vetten druk, zoodat men het snieren voorkomen kan door den inkthak scherper te stellen.

Doch behalve van tè groote hoeveelheid inkt, kan het smetten ook een gevolg zijn van de papiersoort, welke men in gebruik heeft. Er bestaat papier, waarop de inkt slecht indringt en veel te langzaam droogt; meestal is dit bij zeer glad-gesatineerde en harde soorten. Om nu het smeren tegen te gaan. kan men ten eerste de latjes van den waaier zoodanig plaatsen, dat zij zoo weinig mogelijk het bedrukte gedeelte van het papier raken. \ erder beplakke men den draagkant dei latjes met grof schuurpapier.

Vooral dit laatste is een probaat middel tegen het smeren der vellen, zelfs bij tamelijk vetten druk. Bij zeer groote oplagen is het ten zeerste aan te bedelen zoo nu en dan de reepen schuurpapier te vernieuwen. Het stroeve van het bekorrelde zandpapier houdt het wegglijden en verschuiven op den waaier tevens tegen.

Natuurlijk is het een van de eerste vereischten, dat de latjes van den uitlegger steeds zuiver schoon zijn. Zoodra deze door langdurig gebruik onrein geworden zijn. moet men ze afwasschen met een weinig benzine of petroleum.

Ook de leidende draden die naar den waaier loopen moet men dadelijk wegnemen wanneer zij vuil zijn en er nieuwe voor in de plaats stellen.

Een andere kwaal bij vele machines is, dat, bij snellen gang, het vel niet op, maar over den uitlegger heenglijdt. In dit geval plaatst men aan de as, waar de waaier omheen draait, eenige stukjes stevig karton, welke het papier dan tegen houden.

Ook is liet niet kwaad onder den uitlegger een