is toegevoegd aan je favorieten.

Technische wenken voor den boekdrukker

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

enkelvoudige satineer-machine. Bij een dubbelen kalander bemerkt men dit echter minder.

Om die putjes en deuken, — indien ze niet al te groot zijn, — te verwijderen, kan men hiervoor een beetje kalk, gips of papierpap nemen. Vóór men de machine dan weer gebruikt, moet men de gerepareerde cylinders eerst reinigen. Andere beschadiging moet op de fabriek van afkomst hersteld worden, omdat daarvoor meestal grootere machines en technisch toezicht noodzakelijk zijn.

Machine-olie en Inkt.

Er zijn drukkerijen, waar men in plaats van vernis, machine-olie gebruikt om de inkten aan te mengen of te verdunnen.

Hoe men hiertoe komt, is onbegrijpelijk. Ten eerste vlekt machine-olie door, ten tweede droogt zoodanig aangemengde inkt niet. Als men den vinger over het drukwerk wrijft, geeft de inkt af.

Zelfs doet men ze door kleuren-inkten heen, welke men voor lijn smoutwerk gebruikt.

Smeer met machine-olie de persen en motoren, maar gebruik ze niet om inkt aan te mengen. Men verknoeit er zijn drukwerk mede, vooral als het in kleuren is uitgevoerd.

Autotypieën.

Bij groote oplagen is het ten zeerste aan te bevelen de autotypieën op een metalen voet (schoen) te plaatsen. Een houten voetstuk wordt door den druk van den cvlinder in elkander geperst, zoodat men dan onaangenaamheden onder het drukken krijgt.