is toegevoegd aan je favorieten.

Technische wenken voor den boekdrukker

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bij den voordruk te snel in het papier dringt, ot te vlug droogt.

Voor beide gevallen is daarom aan te raden de inkt met goede vernis aan te mengen en daarna eemgszins vet te drukken. Dan zal in geen geval het brons ot het goud weder loslaten.

Droopraiiieii.

Deze kan men laten vervaardigen uit blik en dienen om bedrukte vellen spoediger te laten drogen. Een stuk dun blik wordt gegolfd, door deze golvingen heett de lucht veel meer vrijen toegang en bevordert het drogen. De ramen zien er in doorsnede uit als onderstaand figuurtje.

(verkleind).

Alleen in drukkerijen, waar lijn werk dagelijks voorkomt, zijn deze droogramen rentabel, voor kleinere inrichtingen zijn ze te duur.

I)e Kleuren.

Mooi smoutwerk kan soms, tot spijt en ergernis \ an den zetter, geheel en al verknoeid worden, doordat de drukker de goede kleuren niet wist te kiezen.

Iedere kleur heeft, om het zoo eens uit te drukken, haar eigen beteekenis. In het algemeen geldt, dat »r o o d« en »g e e 1« onder de w a r m e kleuren gerekend worden ; »b 1 a u w«. daarentegen is koud.

Om laatstgenoemde kleur wat meer tint te doen krijgen, moet men ze vermengen met een weinig geel