is toegevoegd aan uw favorieten.

Technische wenken voor den boekdrukker

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rollen, kleeft zich hieraan vast en de vloeistof scheidt zich alleen af op het papier. Hierbij komt nog, dat rollen, gebruikt bij dezen gouddruk, zeer slecht schoon gewasschen kunnen worden. Gebruikt men deze inktrollen voor ander drukwerk, zoo zal men in hét drukwerk telkens kleine gouddeeltjes aantreffen.

Totnogtoe is het voor den boekdrukker nog het raadzaamst de oude methode te volgen: eerst voordrukken en daarna met goudstof inwrijven.

Voor goud maakt men een voordruk in geel, bij zilver neemt men wit. Wil men bij zilver een blauwen gloed dan kan men de grondverf blauw nemen.

Dikwijls drukt men voor met zwart, doch deze kleur doet schade aan den goudgloed. Om een eigenaardigen metaalglans te verkrijgen, kan men ook voordrukken met rood of blauw.

Driiktinctiiur.

Het is eene zaak van algemeene bekendheid, dat de inkt, welke op de rollen zit, wanneer de machine langen tijd stil moet staan, droog wordt, en alzoo hinderlijk is voor het drukken. Dit gebrek treedt voornamelijk dan op, wanneer de rollen gedurende den nacht ingezwart moeten blijven staan, doordien er 's avonds geen tijd voor was om de rollen at te wasschen. Vroeger behielp men zich, door op iedere rol eenige droppels petroleum te strijken en de machine daarop eenige minuten leeg te laten loopen. In den laatsten tijd nu worden hiervoor verschillende hulpmiddelen te koop aangeboden, als bv. „Incoleum" en „Holbles Drucktinctur". Evenwel bepaald gedwongen