is toegevoegd aan je favorieten.

Technische wenken voor den boekdrukker

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verkrijgt. Ook moet het toestellen sneller geschieden dan alle andere manieren.

Wij kennen deze methode van toestellen niet. Zij, die hiermede eens proeven nemen, verzoeken wij beleefd ons de uitkomst te willen vermelden.

liet indrogen van inkt.

Men klaagt er dikwijls over, dat een bus met inkt, na eenmaal gebruikt te zijn, de massa zoo spoedig indroogt.

Dit euvel ligt niet zoozeer aan de bus ot de inkt, maar aan de groote onachtzaamheid van den drukker.

Heeft men inkt uit den bus gestoken, zot) moet men de massa daarin weder glad strijken; in de meeste gevallen doet men dat niet en er gaat daardoor natuurlijk veel van de kostbare inkt verloren.

Heeft men de inkt in de bus weer glad gestreken, zoo behoort men er een laagje vernis over te gieten; dit is een perfect afsluitingsmiddel. In enkele drukkerijen giet men er wat water over, doch deze vloeistoi verdampt binnen een paar weken.

Moet men na eenigen tijd de inkt weer gebruiken, dan giet men het vernis er af in een bakje, daar ze weer te gebruiken is.

Tevens is dit een goed middel tegen dikke vellen aan de oppervlakte der inkt.

Tegen vochtigheid.

Om drukwerk, affiches enz. tegen vochtigheid te behoeden, overstrijkt men het met lijmwater, waaraan tinwit, krijt ot zwavelzuur-bariet toegevoegd is.