is toegevoegd aan je favorieten.

Technische wenken voor den boekdrukker

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kigenlijk moest men den papierfabrikant voor dit feit verantwoordelijk stellen, daar dergelijke dingen niet met kunstdrukpapier mogen voorkomen.

Oinilriikkeii op Ondergrond platen.

1 let komt niet zelden voor, dat de gesneden ondergrondplaten hij het drukken slecht passen, ook, wanneer het snijden nog zoo zorgvuldig geschiedde en de vellen papier nauwkeurig worden aangelegd.

Achter dit kwade feit, dat iemand in wanhoop kan brengen, steekt meestal een geheimpje, dat ongetwijfeld aan den drukker bekend moet zijn.

Hoewel deze weet, dat na den omdruk op de ondergrondplaat, de vorm niet meer losgedraaid mag worden, brengen andere dingen hem in verleiding dit toch te doen. Bij eiken keer, dat zulks geschiedt, verandert de omtrek van het zetsel. Hoe grooter de vormen zijn, hoe beter men dit feit kan waarnemen.

Kn wanneer dan, heel natuurlijk, de gesneden ondergrondplaat niet past, dan krijgt de zetter de schuld, dat hij onjuist gesneden heeft.

Ook hebben wij wel eens hooren beweren dat de ondergrondplaat gekrompen was. Doch bij grondig onderzoek bleek wel degelijk, dat de drukker het niet had kunnen nalaten, den vorm nog eens los, en daarna weder vast te schroeven.

Lichtdruk-autotypie zonder Raster.

De voordcelen der lichtdruk-autotypie zonder raster (Cronenberg's methode) boven het gewone lijn-raster,