is toegevoegd aan je favorieten.

Technische wenken voor den boekdrukker

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Behandeling* der Inktrollen.

Men vermijde het zooveel mogelijk met versch gegoten rollen te werken; het beste is zijn rollen twee a drie dagen te laten staan vóór ze in het gebruik tenemen. Na het gieten moet men ze dadelijk met petroleum inwrijven en nog niet met benzine ot terpentijnolie, want voor deze laatstgenoemde ingrediënten is de massa nog te gevoelig. Zijn ze flink en doelmatig met petroleum ingewreven geworden, dan zijn ze tamelijk wel tegen de grillen van ons Hollandsch klimaat bestand.

Indien men de met petroleum ingewreven rollen wil gebruiken, wascht men ze eerst at met een lap, welke in benzine of terpentijnolie gedrenkt is.

Verder zorge men er steeds voor, dat de rollenspecie nooit met water of loog in aanmerking komt. Het wasschen der rollen met water of met een of andere aluin-oplossing is verwerpelijk.

Ten opzichte van de verschillende soorten inkt, kunnen we nog hierop wijzen, dat voor dunne inkten zachte rollen voldoende zijn; stijvere inktsoorten vereischen ook hardere specie.

Inkt en Vernis.

Bij het mengen van inkt en vernis moet men steeds nauwkeurig toezien, dat er geen vuil in de massa terecht komt, daar dit bij enkele inkten (geel, rose, rood) onmiddellijk merkbaar is en soms onaangename veranderingen teweeg brengt. Mengt men met behulp van een inktmolen, zoo moeten de wrijfcylinders vooraf v o 1 k o m e n gereinigd zijn.

1