is toegevoegd aan uw favorieten.

Technische wenken voor den boekdrukker

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Licht-echt.

Om tc onderzoeken of kleurinkt licht-echt is, vrage men een afdruk in zekere gewenschte kleur. De eene helft van den afdruk bedekt men dan met een stuk bordpapier; het andere deel blijft onbedekt. Nu hangt men dit voor het venster en laat er gedurende één of twee dagen het licht op inwerken. Onderzoekt men na dat tijdsverloop, hoe het met den afdruk staat, zoo bemerkt men alras, dat de onbedekte helft lichter oftewel verschoten is.

Zulke inkten zijn natuurlijk niet licht-echt.

Bij het koopen van licht-echte inktsoorten moet men zeer voorzichtig zijn, want een massa soorten kunnen bovengenoemde lichtproef niet doorstaan. Vooral in de roode kleuren wordt dikwijls geknoeid en toch worden deze soms verkocht onder vermelding van het schoone woord: ,,Licht-echt!"

Mineraal-Olie.

Mineraal-olie, bij machines veel in gebruik, wordt nogal eens vervalscht. Om te zien, ot men niet bedrogen wordt, gaat men de volgende kenmerken na:

Mineraal-olie moet glashelder zijn. Is dit niet zoo, maar eenigszins wolkig, dan kan men er verzekerd van zijn, dat er water of parafine in aanwezig is. Zoodra ze in zeep overgaat bij vermenging met alkali, is dierlijk vet er doorheen gedaan en voldoet de olie niet aan de eischen.

Tegen Koest.

Om machine-deelen tegen roest te beschermen, wrijft men deze in met een oplossing van parafine in