is toegevoegd aan je favorieten.

Technische wenken voor den boekdrukker

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Stof.

In grootc drukkerijen moet men in de machine-zaal er steeds voor zorgen dat het niet stuift, want het in de lucht drijvende stof maakt de rollen onzuiver, hetgeen zeer schadelijk werkt op kleuren-drukwerk.

Driekleiirendruk.

Het is zeer aanbevelenswaard bij het bestellen van driekleurendruk-clichés ook van de fabriek te vragen afdrukken in de drie kleuren, geel, rood en blauw, benevens een geheel voltooiden afdruk.

Deze voorbeelden moeten den drukker het werk vergemakkelijken. Zoodoende kan hij controleeren, of hij de juiste kleuren getroffen heeft; en ook bij het toestellen zijn deze afdrukken van groot belang.

Men moet echter voorzichtig zijn bij het vergelijken van een kleur met de overeenstemmende van den afdruk der fabriek. De tint zal altijd eenigszins verschillen, omdat bij den eenen afdruk de inkt nog nat is. Voornamelijk is dit erg merkbaar bij het geel en het rood.

Ook moet men steeds in liet oog houden, dat de papiertint niet verschilt met dat van den toegezonden proefdruk.

Het trekken van Inkt.

Het zoo lastige en gevaarlijke trekken van inkt kan men voorkomen door een weinig zeep of eenige korreltjes soda er doorheen te mengen.

Natuurlijk moet dit mengen zeer zorgvuldig geschieden.