is toegevoegd aan uw favorieten.

Technische wenken voor den boekdrukker

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Advertentie-Clichés.

In enkele courant-drukkerijen rekent men voor de advertenties, waarvan de inzender een cliché geeft, minder dan voor annonces, welke gezet moeten worden.

Dit is o. i. een verkeerde gewoonte, welke een gevolg is van oppervlakkig denken : „Men behoeft de advertentie niet te zetten, dus kunnen wij ook iets minder berekenen".

Maar iemand, die met zoodanige clichés gewerkt heeft, zal deze conclusie niet trekken.

Men moet het cliché toch ook eerst gereed maken vóór het tusschen het andere zetsel geplaatst kan worden; dan heeft men bij te vijlen en bij te plakken met papier.

Verder heeft de drukker in de meeste gevallen meer moeite met het toestellen van zulke advertentie-clichés dan met gezette, daar eerstgenoemde maar al te dikwijls in zeer slechten toestand verkeeren : op enkele plaatsen ingedeukt, op andere platgedrukt enz.

Het gereedmaken en het toestellen duurt dan minstens even lang — soms veel langer — dan wanneer men een advertentie zetten moet. Het zou zelfs logischer zijn bij oude clichés of die welke door andere drukkerijen verknoeid zijn, de prijs een weinig hooger te nemen.

Reductie te geven voor advertentie-clichés is zonder twijfel een schadepostje voor den uitgever der courant.

Houten Rieinschijven.

Deze schijven bestaan geheel en al uit hout, dat

zoodanig geprepareerd is, dat warmte en vocht zoo

"oed als geen invloed er op kunnen uitoefenen. Daarbij ö ^ 1