is toegevoegd aan uw favorieten.

Technische wenken voor den boekdrukker

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kan een boekworm daarin zijn leventje zeer genoeglijk slijten; papier schijnt namelijk voedingsstoffen voor dit schadelijk gedierte te bevatten.

Copieeren.

Hen nieuwe en gemakkelijke manier om brieven enz. te copieeren, bestaat hierin, dat men een stuk papier neemt en dit bestrijkt met een mengsel \an gelatine, water, glycerine en dextrine. Nadat deze massa op het papier eenigszins gedroogd is, drukt men hierop af de met aniline-inkt geschreven tekst. V an het negatief dat nu ontstaat, kan men zeer veel goede afdrukken maken.

Men moet er echter op letten, dat het geprepareerde mengsel niet te snel droogt, zoodat er kleine scheurtjes ontstaan.

Deze manier van copieeren is veel een\oudiger en goedkooper; ook heeft men de scherpe, onaangename geur niet, zooals bij andere methodes dikwijls voorkomt.

Iteliof-Brief kaarten.

liet is mode, inplaats van geïllustreerde briefkaarten, briefkaarten met een relief te vervaardigen. Hoe mooi deze kaarten ook zijn, zoodra ze door de handen van den brievenbesteller zijn gegaan, zien ze er \uil en beschadigd uit. Er zijn weinig verzamelaars, die ze willen hebben; de stempel vernielt meestal het relief.

Duitsche uitgevers klagen er dan ook over, dat dit artikel zoo slecht gaat en velen zijn besloten ze niet meer in den handel te brengen.

Ook de Hollandsche boekdrukkers, die zulke kaarten