is toegevoegd aan je favorieten.

Technische wenken voor den boekdrukker

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

neemt men dan ook de zoogenaamde boekbindersinkt. Verder gaat het drukken op dit moderne

omslagpapier zeer langzaam.

Neemt men dus zulk werk aan, dan moet men, ten opzichte van prijsberekening, al deze bezwaren wel in

het oog houden.

Wat den zetter aangaat, deze moet voor het zetsel krachtige lettertypen kiezen. Zelts bij galvano's zouden teere lettersoorten met fijne haaltjes breken.

Reeds menig boekdrukker heeft schade beloopen, doordat hij de grofheid van het papier niet in acht nam. Ook zien vele moderne omslagen er slecht uit, doordat zij met gewone inkt en met te weinig kracht hadden gedrukt.

Belangrijke uitvinding

Sedert de uitvinding der lithografie is het de levendige wensch der kunstenaars en vaklieden met houtskool te kunnen teekenen, daar het krijt niet voor alle kunstdoeleinden geschikt en dikwijls een ongemakkelijk

arbeidsmiddel is. . „

Nu heeft de „Gesellschaft für Graphische Industrie een middel gevonden, om kool vethoudend te maken, zoodat zij ook gebruikt kan worden op steen, zink en aluminium.

De vervaardiging van vethoudende kool is de \ o gende :

Men neemt kool, welke bij het teekenen gebruikt wordt, en legt deze twee a drie dagen in een bakje olie. Nadat ze daarna gedroogd is, kan men ze tot het lithografische teekenen ter hand nemen.