is toegevoegd aan uw favorieten.

Technische wenken voor den boekdrukker

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Lichteclit.

Om te onderzoeken of kleurinkt lichteclit is, vrage men een afdruk in zekere gewenschte kleur. De eene helft van den afdruk bedekt men dan met een stuk bordpapier; het andere deel blijft onbedekt. Nu hangt men dit voor het venster en laat er gedurende één of twee dagen het licht op inwerken. Onderzoekt men na dat tijdsverloop, hoe het met den afdruk staat, zoo bemerkt men alras, dat de onbedekte helft lichter oftewel verschoten is.

Zulke inkten zijn natuurlijk niet licht-echt.

Bij het koopen van licht-echte inktsoorten moet men zeer voorzichtig zijn, want een massa soorten kunnen bovengenoemde lichtproef niet doorstaan. Vooral in de roode kleuren wordt dikwijls geknoeid en toch worden deze soms verkocht onder vermelding van het schoone woord: «Licht-echt!"

Snijmachine.

Is er een machine, waar in de meeste drukkerijen minder aandacht aan geschonken wordt, dan de snijmachine ? Ik geloof het niet.

Op geregelde tijden moet het mes geslepen worden. Hoe botter men het mes laat worden, hoe moeilijker het weer scherp te krijgen is, hoe erger het verslijt. Smeer de oliegaatjes en verzorg de tandraderen. Snijd er geen looden materiaal mede en zoo weinig mogelijk ordinair bordpapier, daar bestaan andere machines voor. Roestvlekjes moeten onmiddelijk verwijderd worden en laat de messen nimmer hol, maar bol slijpen. En vooral zij het geen speeltuig van jongens !

è